Bron Mühendislik olarak faaliyet alanlarımızda güven duyulan bir firma olmak, Türkiye’deki en iyi inşaat firmalarının arasında yer almak, yer alacağımız projeleri yönetmeliklere uygun, eksiksiz, en iyi şekilde tamamlamak.

Vizyonumuz

Misyonumuz

Değerlerimiz

Mühendislik etiğinden ödün vemeden görev alınam tüm projelerde müsterilerimize güvenli, yüksek kaliteli ve ekonomik mühendislik çözümleri sunmak. Sorumluluk alınan projelerde kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak paydaşlarımızla kararlaştırılan iş takvimine uymak. Çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlamak
Dürüst, adil ve şeffaf olmaya öncelik veren sosyal ve kültürel değerlere saygı duyan bir şirketiz. Güven duygusunun ne kadar zor kazanılıp ne kadar kolay kaybedildiğini çok iyi biliyoruz ve işlerimizde verdiğimiz sözleri zamanında ve eksiksiz yapmaya özen gösteriyoruz.
Faaliyet Alanlarımız
BETONARME YAPILARIN PROJELENDİRMESİ
Betonarme yapıların projelendirilmesinde, yapının taşıma gücü, deformasyonları ve işleyişi gibi faktörler dikkate alınır. Bu faktörler, yapının yüklerine ve çevresel koşullara uygun olarak belirlenir ve yapının malzemesi, geometrisi ve özel detayları bu faktörler doğrultusunda ilgili yönetmeliklere göre tasarlanır.
ÇELİK YAPILARIN PROJELENDİRMESİ
Çelik yapılar, genellikle binalar ve köprüler gibi yapılar için kullanılan dayanıklı, hafif ve esnek bir malzemedir. Çelik yapıların projelendirilmesi, çelik malzemenin fiziksel özelliklerini ve yapının gereksinimlerini dikkate alarak yapının güvenliğini, dayanıklılığını ve performansını sağlamak için yapılır.
YAPILARIN ONARIM ve GÜÇLENDİRİLMESİ
Yapıların onarım ve güçlendirilmesi, zaman içinde hasar görmüş ya da yapısal olarak zayıflamış olan yapıların güvenliğini ve performansını tekrar sağlamak için yapılan işlemlerdir. Bu işlemler, yapının yapısal özelliklerini tekrar kazandırarak yapının rutubet, ısı ve ses izolasyonu gibi özelliklerini iyileştirmeyi ve yapının ömrünü uzatmayı amaçlar. Yapıların onarım ve güçlendirilmesi, yapının özelliklerine ve hasar türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin, beton yapıların güçlendirilmesi için genellikle ekstra beton ve çelik bağlantı elemanları kullanılır. Bu sayede yapının dayanıklılığı ve performansı artırılır. Yapıların onarım ve güçlendirilmesi, yapının güvenliğini sağlamak ve yapının ömrünü uzatmak için önemlidir.
ENDÜSTRİ TESİSLERİ
Endüstri tesisleri, üretim ve işleme işlemlerini gerçekleştirebilecek büyüklükteki yapılar ve alanlardır. Endüstri tesislerinin projelendirilmesi, üretilecek ürünün özellikleri ve üretim sürecine uygun olarak tasarımı ve yapımı yapılmaktadır. Bu proses, endüstri tesislerinin işlevselliğini, performansını ve verimliliğini sağlamak için yapılır. Örneğin, bir endüstri tesisinin projelendirilmesi, tesisin üreteceği ürünün özelliklerine uygun bir şekilde tasarımını yaparak, üretim sürecine uygun bir yapı inşa etmeyi içerebilir. Bu proses, endüstri tesisinin işlevselliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlar.
TANKLAR ve SİLOLAR
Tanklar ve silolar, genellikle sıvı, gaz veya katı maddelerin saklanması için kullanılan büyük hacimli yapılardır. Tanklar ve siloların projelendirilmesi, saklanacak maddenin özelliklerini ve tankın ya da silonun bulunduğu alanın koşullarını dikkate alarak yapılır. Bu proses, tankın veya silonun güvenliğini, dayanıklılığını ve performansını sağlamak için yapılır. Örneğin, bir petrol deposunun projelendirilmesi, deposunun yüklerini taşıyacak şekilde tasarımını ve inşa edilmesini içerebilir. Tanklar ve siloların projelendirilmesi, saklanacak maddenin özelliklerine ve deposunun bulunduğu alanın koşullarına göre değişiklik gösterir.
TARİHİ YAPILAR
Tarihi yapılar, genellikle kültürel ve tarihi değere sahip olan yapılardır. Bu yapılar, zaman içinde hasar görmüş ve yapısal olarak zayıflamış olabilir. Tarihi yapıların güçlendirme projeleri, bu yapıların güvenliğini ve performansını tekrar sağlamak için yapılan projelerdir. Bu projeler, yapının tarihi değerini ve estetik özelliklerini koruyarak yapının yapısal özelliklerini tekrar kazandırmayı amaçlar. Tarihi yapıların güçlendirme projeleri, tarihi değere sahip yapıları koruma amacıyla önemlidir.
YAPI SAĞLIĞI İZLEMESİ
Yapı sağlığı izlemesi, bir yapının kullanım süresi boyunca yapısal olarak zayıflaması ve hasar görmesi durumlarının izlenmesi ve önlenmesi için yapılan işlemlerdir. Yapı sağlığı izlemesi, yapının performansını ve verimliliğini korumak için yapılır. Bu işlemler, yapının periyodik olarak kontrol edilmesi ve gerekli onarım ve güçlendirme işlemlerinin yapılmasını içerir. Örneğin, bir bina yapı sağlığı izlemesi, bina için gerekli olan bakım ve onarım işlemlerinin yapılmasını içerebilir. Yapı sağlığı izlemesi, yapının güvenliğini ve ömrünü uzatmayı amaçlar.
YAPILARIN SİSMİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapıların sismik açıdan değerlendirilmesi, yapıların depremlerden nasıl etkileneceğini belirlemek için yapılan bir analizdir. Bu analiz, yapının sismik yüklere dayanıklılığını ve güvenliğini sağlamak için yapılır. Yapıların sismik açıdan değerlendirilmesi, yapının yapısal özelliklerini, deprem koşullarını ve yapının bulunduğu bölgenin sismik yapısını dikkate alarak yapılır. Örneğin, bir bina yapısının sismik açıdan değerlendirilmesi, binanın deprem koşullarına nasıl tepki vereceğini belirleyerek binanın güvenliğini sağlamayı amaçlar. Yapıların sismik açıdan değerlendirilmesi, yapının depremlerden etkilenme riskini azaltmayı amaçlar.
PERFORMANSA DAYALI TASARIM
Yapıların deprem performansına göre tasarlanması, yapıların deprem koşullarına nasıl tepki vereceğini belirleyerek yapının güvenliğini sağlamak için yapılan bir tasarım yöntemidir. Bu yöntem, yapının deprem koşullarına uygun bir şekilde tasarımını yaparak yapının güvenliğini ve performansını artırmayı amaçlar. Örneğin, bir bina yapısının deprem performansına göre tasarımı, binanın deprem koşullarına nasıl tepki vereceğini belirleyerek binanın güvenliğini sağlamayı içerebilir. Bu sayede binanın depremlerden etkilenme riski azaltılır. Yapıların deprem performansına göre tasarlanması, yapının depremlerden etkilenme riskini azaltmayı amaçlar.
GİYDİRME CEPHE ANALİZERİ
Giydirme cephe analizi, bir bina yapısının dış cephesinin (dış duvar, pencere, kapı vb.) işlevselliğini, güvenliğini, verimliliğini ve estetik görünümünü sağlamak için yapılan bir analizdir. Giydirme cephe analizi, yapının dış cephesinin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir ve yapının dış cephesinin performansını en yüksek seviyeye çıkarmayı amaçlar.

Bize Ulaşın

İletişim Bilgileri

Emirgan Mektep Sok. Pervin Hanım Evi No:35 Daire-1 Emirgan Sarıyer İstanbul
info@bronmuhendislik.com
05425163581
05325150909
Bu websitesi Web Sitesi Kur ile oluşturulmuştur.